La Danesa és una companyia de teatre contemporani de text fundada el 2011 per Ota Vallès, Elena Fortuny i Jumon Erra.

AUTORIA CATALANA | ADAPTACIÓ TEATRAL | ESCENA COMUNITÀRIA | DRAMATÚRGIA CONTEMPORÀNIA INTERNACIONAL | SUPORT A LA CREACIÓ EMERGENT| FORMACIÓ CONTINUADA | RECERCA